Posts Tagged ‘ popovo ’


От: Клубен Водач на юни, 18, 2006 в категория Новини

Тази седмица в общинската администрация в Попово се проведе работна среща на местния скаутски клуб съвместно с кмета на града д-р Людмил Веселинов. Повод бе подготовката на Националното скаутско джамборе, което ще се проведе от 3. до 13. август в местността „Лагера”, край с.Паламарца. В традиционния лагер, на който домакин […]

От: Клубен Водач на юни, 18, 2006 в категория Проекти

По информация взета от местния печат! Известно е, че преди година и половина Община Попово спечели значим екотуристически проект по програма ФАР на Европейския съюз. Строителната фирма “Геострой”-Попово, която спечели търговете за изграждането на туристическите съоръжения, миналата година започна с изграждането на информационен туристически център в Доходното здание. Тази пролет, […]